Informacje o miejscu pracy

RTX jest pracodawcą promującym równe możliwości zatrudnienia / akcje afirmacyjne. Podejmując decyzje o zatrudnieniu, rozpatrujemy zgłoszenia wszystkich kandydatów bez względu na ich rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność lub status weterana, wiek lub jakąkolwiek inną cechę podlegającą ochronie prawnej.

EEO is the Law |  EEO is the Law - en Espanol |  E-Verify Participation   | E-Verify Participation - en Espanol


FMLA | Transparentność wynagrodzeń | EE Polygraph Protection Act (Ustawa o ochronie pracowników przed testami z użyciem wykrywaczy kłamstwa) | Right to Work (Prawo do pracy)Right to Work - en Espanol  | Złóż wniosek o zakwaterowanie | Pomoc dot. konta kandydata  | Australian Anti-Discrimination Factsheet (Australijski arkusz informacyjny dot. przeciwdziałania dyskryminacji)